Doe mee

Je kunt helpen door jouw ideeën te delen of je aan te melden als lid.

Sympathisant

Heb je wel interesse, maar wil je het liever eerst een tijdje aankijken? Of wil je niet actief zijn, maar wel ideeën aandragen voor een betere gemeente. Meld je dan aan als sympathisant. Dan houden we je op de hoogte van onze activiteiten en kun je meedoen en meedenken wanneer je maar wilt. Voor het opzetten van de lijst kun je een ondersteuningsverklaring  verstrekken. (tijdsinvestering: n.v.t.)

Lid

Meld je aan als lid van GroenLinks via de landelijke website. Je bent al lid voor 2 euro per maand. Dan kun je overal over meepraten én mee beslissen. (tijdsinvestering: naar wens)

Steunfractielid

Als steunfractielid praat je mee in de fractie wanneer je wilt. Je helpt de raadsleden de commissieleden op de onderwerpen waar je zelf belangstelling voor hebt. Je kunt als steunfractielid namens de fractie contact onderhouden met verenigingen, ondernemers en belangengroepen. Je inventariseert hun verwachtingen en brengt die in bij de fractie. (tijdsinvestering: ± 1 avond per maand)

Commissielid

Als je wel aan raadslidmaatschap wilt ruiken, maar het eigenlijk teveel vindt, dan kun je commissielid worden. Dan praat je wel mee in één van de drie officiële commissies van de gemeente namens GroenLinks die het werk voorbereiden voor de raad. Je doet dan volwaardig mee, maar het kost minder tijd. De kandidaatstelling voor deze gemeenteraadsverkiezingen is gesloten. Je kunt wel lid worden en meeloppen met de fractie in de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. (tijdsinvestering: ± 2 avonden per maand)

Raadslid

Wil je meedenken en mee beslissen over hoe de gemeente zaken heeft georganiseerd? Dan is het raadslidmaatschap misschien iets voor jou. Je wordt dan spreekbuis namens de leden van GroenLinks en alle mensen voor wie GroenLinks opkomt. De kandidaatstelling voor deze gemeenteraadsverkiezingen is gesloten. Je kunt wel lid worden en meeloppen met de fractie in de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. (tijdsinvestering: ± 2 avonden per week)

Bestuurslid

Behalve politiek actief, kun je ook in de vereniging betrokken zijn, bijvoorbeeld als bestuurslid. Dan help je met de organisatie van o.a. de ledenvergadering en themabijeenkomsten en natuurlijk de jaarlijkse barbecue. (tijdsinvestering: ± 1 avond per maand)

Interesse

Stuur een email met je telefoonnummer, dan praten we verder.