Hans Kaffener

2 | Kandidaat

Hans Kaffener (1958), getrouwd en vader van 2 jongens. Werkzaam als Gz-psycholoog kind en jeugd. Woont op de grens van Rijssen en Holten. Zorg hebben voor mens, omgeving en samenleving is voor hem een vanzelfsprekendheid.

Hier sta ik voor ...

Lokaal

Rijssen-Holten heeft haar inwoners veel te bieden. Werken, leren, wonen en recreëren in een groene en gezonde omgeving. Hoe mooi kan het zijn! Dit behouden, verbeteren en ontwikkelen is een beste uitdaging. Groen Links kan daar een inhoudelijke en inspirerende bijdrage aan leveren.

Duurzaam

Daadwerkelijk duurzaam leven en werken kan door toepassing van circulaire principes, zoals hergebruik en recycling van grondstoffen en materialen. Je kunt  bijdragen aan een beter milieu door gebruik te maken van NIET-fossiele energievormen. Bewust leven! Met oog voor de omgeving, het milieu en de natuur. Het stimuleren van hergebruik van natuurlijke hulpbronnen en het tegengaan van vervuiling kan zeker ook op lokaal niveau. 

Sociaal

Sociaal betekent vooral samen en met begrip voor de ander. Meer oog hebben voor wat ons verbindt en minder voor de verschillen is daarbij een mooi uitgangspunt. Het idee van positieve politiek sluit daarbij aan: niet denken in problemen en tegenstellingen maar samen zoeken naar oplossingen: thuis, in de straat, in de buurt, in de gemeente.