Naoberschap in een modern jasje

Dat het gemeenschapsgevoel in Rijssen sterk ontwikkeld is en dat mensen elkaar bijstaan, is alom bekend. Ook in Holten is het naoberschap nog springlevend. Toch verschuiven er steeds meer “naober”- taken naar gemeentelijke diensten en instellingen. GroenLinks wil dat burgers “baas in eigen buurt” worden. Het naoberschap krijgt een modern jasje met de Right to Challenge in combinatie met buurt- en wijkgericht werken.

 

Hans Kaffener, nummer twee op de lijst: “In Twente en Salland kennen we al eeuwen lang het naoberschap. Dit zorgt voor omzien naar elkaar en creëert veiligheid en geborgenheid.” Naoberschap betekent zorg en aandacht voor “de naoste” en voor de “naoste” omgeving. Door samen verantwoordelijk te zijn voor  de eigen woon- en leefomgeving ontstaat er een buurtgevoel. Beetje voor beetje zijn steeds meer “naober”- taken in de loop der tijd overgenomen door instellingen, de gemeente, bedrijven, etc. GroenLinks wil de burgers van Rijssen en Holten de mogelijkheid geven om dit weer meer zelf te gaan doen. 

Baas in eigen buurt 

In de WMO nieuwe stijl heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid gekregen voor de deelname van alle burgers aan de gemeenschappelijke samenleving. Burgerinitiatieven maken daar onderdeel van uit. Hans Kaffener wil hier met GroenLinks graag invulling aan geven door mensen “Baas in eigen buurt” te maken. Het ‘Right to Challenge’ is daarvoor een praktisch instrument. Bewoners kunnen taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Daarmee kunnen zij gebruik maken van de budgetten die voor die taken gereserveerd zijn. Dit is een manier om het naoberschap een formele status te geven. Onze buurgemeente Hellendoorn heeft hier al ervaring mee. Daar wordt dankbaar gebruik gemaakt het instrument.

Wijkgericht werken 

Om de sociale binding ook in de toekomst goed te houden en te versterken, helpt het om een wijkgerichte aanpak te hebben, zegt Hans Kaffener. Hij denkt dat wijkcoaches die op een laagdrempelige manier benaderbaar zijn, mensen op een praktische manier kunnen helpen bij het verbeteren van de eigen leefomgeving. Wijkcoaches kennen de weg in de regelgeving; zij kunnen ondersteunen om eigen initiatieven van individuele burgers, buurten, verenigingen, clubs en organisaties, werkelijkheid te maken. Dat stimuleert inwoners om mee te doen. De wijkcoach kan waar nodig tijdelijk ondersteuning bieden om initiatieven op te starten. Ook kunnen zij samen met wijkverpleegkundigen een belangrijke signaalfunctie vervullen. Zorgbehoeften zoals bijvoorbeeld het tegengaan van eenzaamheid, voorzieningen voor langer thuis wonen en mantelzorgondersteuning, komen zo sneller in beeld. 

Onze Naober organisatie

GroenLinks Rijssen Holten is van mening dat het verstandig is om gebruik te maken van de ervaring die er al is in de gemeente. Een welzijnsorganisatie zoals ViaVie heeft die ervaring. Zij kan daarmee een scharnierfunctie vervullen voor het realiseren van een wijk- en buurtgerichte aanpak én het vorm geven van het ‘Right to Challenge’.