Voor het eerst twee GroenLinks lijsttrekkers in de Reggestreek

Voor het eerst in de geschiedenis twee GroenLinks-lijsttrekkers in de Reggestreek

Hellendoorn/Rijssen-Holten: Voor het eerst in de geschiedenis komt GroenLinks met twee lijsttrekkers in de Reggestreek. Voor de verkiezingen van 2018 zal Camiel Versluis de lijst in Rijssen-Holten aanvoeren, waar GroenLinks voor het eerst aan de raadsverkiezingen deelneemt. In Hellendoorn is Dennis op den Dries, de huidige fractievoorzitter in de gemeenteraad, opnieuw de voorman. Zowel Versluis als Op den Dries zijn op vrijdagavond 1 september unaniem door de leden van GroenLinks benoemd.

Rijssen-Holten

Camiel Versluis (46) is sinds enkele jaren inwoner van Holten. Toen hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 bemerkte dat inwoners in zijn gemeente niet op GroenLinks konden stemmen, is hij de aanjager geweest om een groep geestverwanten bij elkaar te zoeken en GroenLinks als politieke partij ook in Rijssen-Holten leven in te blazen. En met succes; inmiddels is er een enthousiaste beweging ontstaan waar steeds meer mensen aan deelnemen.

Hoewel GroenLinks in Rijssen-Holten dus voor het eerst aan de verkiezingen zal deelnemen, zijn de ambities van Versluis niet gering: “Ik heb me tot doel gesteld om het duurzaamheidsbeleid van de gemeente op de kaart te zetten. Ik wil dat er concrete plannen komen voor het verduurzamen van woningen en het energieneutraal maken van de gemeente. Vanuit klimaatperspectief kunnen we ons niet langer permitteren om deze opgave op zijn beloop te laten.”
Voor de inwoners wil Versluis het wonen in een groene gemeente aantrekkelijker maken en daarmee tegelijkertijd de toeristische aantrekkingskracht van Rijssen en Holten vergroten.

Hellendoorn

De ambities op het gebied van energie en duurzaamheid worden ook in Hellendoorn door Dennis op den Dries gedeeld. GroenLinks heeft daar de afgelopen vier jaar onder zijn leiding al concrete successen geboekt op dit terrein, onder andere door met een initiatiefvoorstel te komen waardoor het energieverbruik van de gemeentelijke organisatie fors is gedaald. Dat is goed voor het milieu en voor de gemeentelijke begroting. Ook heeft hij concrete voorstellen ingediend om echt grote stappen te zetten op het gebied van de opwekking van schone energie.

Op den Dries: “Helaas lukt het ons college en de coalitiepartijen niet om de grote ambities die zij zo mooi in het coalitieakkoord hebben opgeschreven om te zetten in actie. De komende jaren willen wij geen woorden maar daden als het over duurzaamheid gaat. Inwoners snappen al hoe belangrijk dat is, nu de rest van de politiek nog.’
GroenLinks wil in Hellendoorn ook extra aandacht voor kwetsbare inwoners. “De afgelopen jaren is het sociale domein volledig op de kop gezet. Gedreven door bezuinigingen uit Den Haag zijn gemeentes steeds meer gaan denken in termen als ‘eigen kracht’. Er zijn hierdoor mooie dingen ontstaan, maar de meest kwetsbare mensen zijn door deze veranderingen soms echt tekort gedaan. Voor deze mensen moeten we de komende jaren extra opkomen”, aldus Op den Dries. 

Daarnaast staat voor GroenLinks voor de komende periode democratische vernieuwing centraal. Op den Dries: “Inwoners nemen als het over openbaar bestuur gaat terecht geen genoegen meer met het eens per vier jaar uitbrengen van hun stem. Ze willen continu meedoen en meebeslissen over zaken die hen raken. Daar heeft de gemeente de afgelopen periode al op ingespeeld, en daar heeft GroenLinks ook haar steentje aan bijgedragen. Zo hebben wij het begrip Right to Challenge in Hellendoorn geïntroduceerd, waardoor inwoners taken van de gemeente kunnen overnemen als zij denken het beter te kunnen regelen.  Maar we moeten nog verder durven gaan. Als we willen dat inwoners de politiek weer meer gaan vertrouwen, moet de politiek juist inwoners meer vertrouwen geven.”

Grote ambities

In zowel Rijssen-Holten als in Hellendoorn heeft GroenLinks grote ambities. In beide gemeenten is GroenLinks de afgelopen jaren fors gegroeid, waardoor er een beweging is ontstaan met enthousiaste en gepassioneerde, veelal jonge mensen die allemaal willen bijdragen om het GroenLinks-geluid krachtig te laten klinken. Camiel en Dennis zijn hierover eensgezind: “Wij hebben het volste vertrouwen dat we met hele goede kandidatenlijsten zullen komen. Het barst van het talent binnen de GroenLinks-gelederen”. De volledige kandidatenlijsten van GroenLinks zullen in november door de leden worden vastgesteld.

Grote ambities staan ook centraal tijdens de verkiezingscampagne. GroenLinks is vast van plan om in de twee gemeenten met een grootse en vernieuwende campagne zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Voor GroenLinks heeft contact met inwoners de afgelopen jaren al centraal gestaan, en dat zal tijdens de campagne niet anders zijn. Versluis en Op den Dries: “In het besturen van een gemeente gaat het eerst over inwoners, dan pas over politici. Met dat besef zullen we er voor de mensen uit onze gemeente zijn.”