GroenLinks Rijssen-Holten brengt vernieuwing

Op 22 november heeft de nieuwkomer in Rijssen-Holten haar verkiezingsprogramma vastgesteld. GroenLinks komt met frisse ideeën om de focus te leggen op duurzaamheid en saamhorigheid. Zo wil de partij een duidelijk plan om alle woningen in de gemeente te verduurzamen én wijkcoaches die een belangrijke verbindende rol krijgen in de gemeenschap. Er zijn ook ideeën om het historisch karakter van het centrum in Rijssen en Holten te herstellen.

Huizen van het gas af

Voor het verduurzamen van woningen wil GroenLinks dat er een plan komt met een concrete aanpak en planning. Behalve energie-neutrale nieuwbouw zonder gasaansluiting, wil de partij dat het bij bestaande woningen eenvoudig plus aantrekkelijk wordt gemaakt om zelf schone energie op te wekken en zich los te koppelen van het gasnet. Dat kan als huiseigenaren geholpen worden met advies en informatie over benodigde installaties en landelijke subsidieregelingen. Dan weten huiseigenaren exact hoe het kan en wat het kost. Als het aan GroenLinks ligt kan gemeente daarbij een extra regeling beschikbaar stellen; bijvoorbeeld als een woning wordt ontkoppeld van het gasnet of als er meer energie wordt opgewekt dan iemand zelf nodig heeft. Lees verder

Wijkcoaches die verbinden

Om de sociale binding goed te houden en te versterken, helpt een wijkgerichte aanpak. GroenLinks denkt dat wijkcoaches, die op een laagdrempelige manier benaderbaar zijn, mensen op een praktische manier kunnen helpen bij het verbeteren van de eigen leefomgeving. Wijkcoaches kunnen ondersteuning bieden aan individuele burgers, buurten, verenigingen, clubs en organisaties. Samen met wijkverpleegkundigen kunnen zij een belangrijke signaalfunctie vervullen. Zorgbehoeften zoals bijvoorbeeld het tegengaan van eenzaamheid, ondersteuning bij beginnende dementie, voorzieningen voor langer thuis wonen en mantelzorgondersteuning, komen zo sneller in beeld. Lees verder

Historische gevels terug in centrum

In het centrum van Rijssen en Holten zijn in de jaren ’70 en ’80 veel karakteristieke panden verloren gegaan. GroenLinks wil dat de gemeente winkeliers en bewoners gaat helpen om gevels in historische authentieke stijl terug te brengen door hiervoor een fonds in te stellen. Daarmee kan de identiteit van zowel Rijssen als Holten verstrekt worden en de toeristische aantrekkingskracht vergroot worden. De partij verwacht dat in het kielzog hiervan het winkelcentrum aantrekkelijker wordt voor ondernemers met kleinschalige lokale winkels en voor horeca. Lees verder

 

Bekijk alle standpunten