Standpunten

Duurzaam

Vindt je het belangrijk dat onze gemeente zuinig is met energie of zelf energie neutraal? Hoe kunnen bedrijven duurzamer ondernemen? Wil je samen met je buren wijkenergie gebruiken? Kan de gemeente duurzamer inkopen? Hebben boeren hulp nodig van onze gemeente als zij willen overstappen op biologische landbouw of veeteelt? Is het slim om met hulp van de gemeente zonnepanelen te plaatsen bij het vervangen van asbest daken? Hoe kan de natuur in de gemeente verder ontwikkeld worden?

Lokaal

Kun je in Rijssen en in Holten leuk winkelen of op een terrasje zitten? Wil je dat we het authentieke karakter van het centrum herstellen? Doen we genoeg om aantrekkelijk te zijn voor toeristen? Zijn er voldoende wandel-, fiets- en recreatie mogelijkheden? Kan de gemeente op een slimmere manier ons huisvuil ophalen? Kun je veilig over straat? Is er genoeg werk in de buurt? Helpt de gemeente onze lokale ondernemers genoeg?

Sociaal

Kijken de mensen in jouw buurt naar elkaar om? Wat zou de gemeente kunnen doen om het gemeenschapsgevoel te versterken? Vind je dat de jeugdzorg goed wordt uitgevoerd door de gemeente? Heeft de gemeente oog voor de zorg die ouderen nodig hebben? Ondersteunt de gemeente de mantelzorg die je wilt verlenen? Welke rol kan de gemeente spelen om buurtverenigingen en sporten te ondersteunen? Gaat het goed met het onderwijs is Holten en Rijssen? Is er voldoende aandacht voor kunst en cultuur? Heeft de gemeente voldoende sociale huurwoningen en levensloop woningen?