Standpunten

Duurzaam

Heb je een idee over hoe de gemeente kan helpen om energiezuiniger te wonen? Hoe kunnen bedrijven duurzamer ondernemen? Wil je samen met je buren wijkenergie gebruiken? Kan de gemeente duurzamer inkopen? Hebben boeren hulp nodig van onze gemeente als zij willen overstappen op biologische landbouw of veeteelt? Hoe kan de natuur in de gemeente verder ontwikkeld worden?

Lokaal

Heb je het idee dat je iets mist bij jou in de buurt? Kun je in Rijssen en in Holten leuk winkelen of op een terrasje zitten? Doen we genoeg om aantrekkelijk te zijn voor toeristen? Zijn er voldoende wandel-, fiets- en recreatie mogelijkheden? Kan de gemeente op een slimmere manier ons huisvuil ophalen? Kun je veilig over straat? Is er genoeg werk in de buurt? Helpt de gemeente onze lokale ondernemers genoeg?

Sociaal

Heb je het gevoel dat iedereen er echt bij hoort? Wat zou de gemeente kunnen doen om het gemeenschapsgevoel te versterken? Vind je dat de jeugdzorg goed wordt uitgevoerd door de gemeente? Heeft de gemeente oog voor de zorg die ouderen nodig hebben? Welke rol kan de gemeente spelen om buurtverenigingen en sporten te ondersteunen? Gaat het goed met het onderwijs is Holten en Rijssen? Is er voldoende aandacht voor kunst en cultuur? Heeft de gemeente voldoende sociale huurwoningen en levensloop woningen?