Standpunten

Lokaal

Zou je graag het authentieke karakter van het centrum in Rijssen en in Holten terug willen om het winkelen leuker te maken? Is er genoeg werk in de buurt? Doen we genoeg om aantrekkelijk te zijn voor toeristen? Zijn er voldoende wandel-, fiets- en recreatie mogelijkheden? Kun je veilig over straat? Helpt de gemeente onze lokale ondernemers genoeg? Hier zijn onze ideeën ...

Sociaal

Kijken de mensen in jouw buurt naar elkaar om? Heeft de gemeente oog voor de zorg die ouderen nodig hebben? Welke rol kan de gemeente spelen om buurtverenigingen en sporten te ondersteunen? Gaat het goed met het onderwijs in Holten en Rijssen? Is er voldoende aandacht voor kunst en cultuur? Heeft de gemeente voldoende sociale huurwoningen en levensloop woningen? Hier zijn onze ideeën ...

Duurzaam

Vindt je het belangrijk dat onze gemeente zuinig is met energie of zelfs energie neutraal? Hoe kunnen bedrijven duurzamer ondernemen? Moeten we de gasaansluiting de deur uit doen? Hebben boeren hulp nodig van onze gemeente als zij willen overstappen op biologische landbouw of veeteelt? Is het slim om met hulp van de gemeente zonnepanelen te plaatsen bij het vervangen van asbest daken? Hier zijn onze ideeën ...