Baas in eigen buurt

Onze collega’s in Hellendoorn hebben enkele jaren geleden een nieuw instrument geïntroduceerd waarmee mensen kunnen aankloppen bij gemeenten met een idee om een bestuurlijke taak beter uit te voeren voor het zelfde of minder geld.

Daar noemen ze dat “Right to Challenge”. Hiermee hebben inwoners van Haarle bijvoorbeeld het groenonderhoud van de gemeente overgenomen. Onze gemeente kan naar analogie hiervan met het instrument “burgerinitiatief” inwoners de mogelijkheid bieden om samen uiting te geven aan hun manier van wonen. Afhankelijk van de initiatieven kan dit bijvoorbeeld ook winst opleveren op het gebied van sociale zorg en jongerenwerk.

Lees meer onder: Naoberschap in een modern jasje